Côn thu đồng tâm thép hàn đen

Hiển thị 1–16 trong 30 kết quả

 • con thu dong tam han den

  Côn đen SCH40 DN100x65

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN100x65
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thép hàn đen SCH40 DN100x80

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN100x80
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

   

 • con thu dong tam han den

  Côn thu thép hàn đen SCH40 DN80x32

  Tên sản phẩm: Côn thu thép hàn đen SCH40 DN80x32
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn giảm thép hàn đen SCH40 DN80x25

  Tên sản phẩm: Côn giảm đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN80x25
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

   

 • con thu dong tam han den

  Côn thép hàn đen SCH40 DN80x40

  Tên sản phẩm: Côn thu thép hàn đen SCH40 DN80x40
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn đồng tâm đen SCH40 DN80x50

  Tên sản phẩm: Côn đồng tâm đen SCH40 DN80x50
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thu thép hàn đen SCH40 DN80x65

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN80x65
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thu đen SCH40 DN65x25

  Tên sản phẩm: Côn thu đen SCH40 DN65x25
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

   

 • con thu dong tam han den

  Côn thu thép hàn SCH40 DN65x32

  Tên sản phẩm: Côn thu thép hàn đen SCH40 DN65x32
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn hàn thép đen SCH40 DN65x40

  Tên sản phẩm: Côn hàn thép đen SCH40 DN65x40
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

   

 • con thu dong tam han den

  Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN65x50

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN65x50
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thu hàn đen SCH40 DN50x25

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH40 DN50x25
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thu hàn đen SCH40 DN50x32

  Tên sản phẩm: Côn thu hàn đen SCH40 DN50x32
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thép hàn đen SCH40 DN50x40

  Tên sản phẩm: Côn thép hàn đen SCH40 DN50x40
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thép hàn đen SCH20 DN100x40

  Tên sản phẩm: Côn thép hàn đen SCH20 DN100x40
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

 • con thu dong tam han den

  Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH20 DN100x50

  Tên sản phẩm: Côn thu đồng tâm thép hàn đen SCH20 DN100x50
  Tiêu chuẩn: ASME B16.9
  Vật liệu: A234 GR.WPB
  Mô tả: Bề mặt sản phẩm được phủ sơn đen
  Ứng dụng: Xây lắp công trình thủy lợi, hệ thống đường ống dẫn dầu, dẫn khí, nồi hơi áp suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy…