CẬP NHẬT BẢNG GIÁ TÊ THÉP HÀN 01.2019

BẢNG GIÁ TÊ HÀN THÁNG 01.2019

Vật liệu : ASTM A234 Gr WPB
Kích thước: ASME B16.9
Độ dày: SCH20, SCH40
Stt Quy cách ĐVT  Đơn giá (VNĐ)
TÊ HÀN SCH40
1 DN 15 Cái                             10,500
2 DN 20 Cái                             11,000
3 DN 20/15 Cái                             11,000
4 DN 25 Cái                             18,900
5 DN 25/20 Cái                             18,900
6 DN 25/15 Cái                             18,900
7 DN 32 Cái                             22,800
8 DN 32/25 Cái                             22,800
9 DN 32/20 Cái                             22,800
10 DN 32/15 Cái                             22,800
11 DN 40 Cái                             26,900
12 DN 40/32 Cái                             26,900
13 DN 40/25 Cái                             26,900
14 DN 40/20 Cái                             26,900
15 DN 40/15 Cái                             26,900
16 DN 50 Cái                             40,000
17 DN 50/40 Cái                             40,000
18 DN 50/32 Cái                             40,000
19 DN 50/25 Cái                             40,000
20 DN 50/20 Cái                             40,000
21 DN 50/15 Cái                             40,000
22 DN 65 Cái                             73,000
23 DN 65/50 Cái                             73,000
24 DN 65/40 Cái                             73,000
25 DN 65/32 Cái                             73,000
26 DN 65/25 Cái                             73,000
27 DN 65/20 Cái                             73,000
28 DN 65/15 Cái                             73,000
29 DN 80 Cái                           100,000
30 DN 80/65 Cái                           100,000
31 DN 80/50 Cái                           100,000
32 DN 80/40 Cái                           100,000
33 DN 80/32 Cái                           100,000
34 DN 80/25 Cái                           100,000
35 DN 100 Cái                           135,000
36 DN 100/80 Cái                           135,000
37 DN 100/65 Cái                           135,000
38 DN 100/50 Cái                           135,000
39 DN 100/40 Cái                           135,000
40 DN 100/32 Cái                           135,000
41 DN 125 Cái                           220,000
42 DN 125/100 Cái                           220,000
43 DN 125/80 Cái                           220,000
44 DN 125/65 Cái                           220,000
45 DN 125/50 Cái                           220,000
46 DN 125/40 Cái                           250,000
47 DN 125/32 Cái                           250,000
48 DN 150 Cái                           350,000
49 DN 150/125 Cái                           350,000
50 DN 150/100 Cái                           350,000
51 DN 150/80 Cái                           350,000
52 DN 150/65 Cái                           350,000
53 DN 150/50 Cái                           350,000
54 DN 150/40 Cái                           350,000
55 DN 200 Cái                           650,000
56 DN 200/150 Cái                           650,000
57 DN 200/125 Cái                           650,000
58 DN 200/100 Cái                           650,000
59 DN 200/80 Cái                           650,000
60 DN 200/65 Cái                           650,000
61 DN 200/50 Cái                           650,000
62 DN 200/40 Cái                           650,000
63 DN 200/32 Cái                           650,000
64 DN 250 Cái                        1,150,000
65 DN 250/200 Cái                        1,150,000
66 DN 250/150 Cái                        1,150,000
67 DN 250/125 Cái                        1,150,000
68 DN 250/100 Cái                        1,150,000
69 DN 250/80 Cái                        1,150,000
70 DN 250/65 Cái                        1,250,000
71 DN 250/50 Cái                        1,250,000
72 DN 300 Cái                        1,900,000
73 DN 300/250 Cái                        1,900,000
74 DN 300/200 Cái                        1,900,000
75 DN 300/150 Cái                        1,900,000
76 DN 300/125 Cái                        1,900,000
77 DN 300/100 Cái                        1,950,000
78 DN 300/80 Cái                        2,000,000
79 DN 300/65 Cái                        2,000,000
80 DN 350 Cái                        2,400,000
81 DN 350/300 Cái                        2,400,000
82 DN 350/250 Cái                        2,400,000
83 DN 350/200 Cái                        2,400,000
84 DN 350/150 Cái                        2,400,000
85 DN 400 Cái                        3,500,000
86 DN 400/300 Cái                        3,500,000
87 DN 400/250 Cái                        3,500,000
88 DN 400/200 Cái                        3,500,000
89 DN 450 Cái                        4,400,000
90 DN 450/400 Cái                        4,400,000
91 DN 450/350 Cái                        4,400,000
92 DN 450/300 Cái                        4,400,000
93 DN 400/250 Cái                        4,400,000
94 DN 450/200 Cái                        4,400,000
95 DN 450/150 Cái                        4,400,000
96 DN 450/125 Cái                        4,400,000
97 DN 450/100 Cái                        4,400,000
98 DN 450/80 Cái                        4,400,000
99 DN 450/50 Cái                        4,400,000
100 DN 500 Cái                        5,300,000
TÊ HÀN SCH20
1 DN 15 Cái                                8,000
2 DN 20 Cái                                9,000
3 DN 20/15 Cái                                9,000
4 DN 25 Cái                             16,900
5 DN 25/20 Cái                             16,900
6 DN 25/15 Cái                             16,900
7 DN 32 Cái                             25,000
8 DN 32/25 Cái                             25,000
9 DN 32/20 Cái                             25,000
10 DN 32/15 Cái                             25,000
11 DN 40 Cái                             33,000
12 DN 40/32 Cái                             33,000
13 DN 40/25 Cái                             33,000
14 DN 40/20 Cái                             33,000
15 DN 40/15 Cái                             33,000
16 DN 50 Cái                             38,000
17 DN 50/40 Cái                             38,000
18 DN 50/32 Cái                             38,000
19 DN 50/25 Cái                             38,000
20 DN 50/20 Cái                             38,000
21 DN 50/15 Cái                             38,000
22 DN 65 Cái                             70,000
23 DN 65/50 Cái                             70,000
24 DN 65/40 Cái                             70,000
25 DN 65/32 Cái                             70,000
26 DN 65/20 Cái                             70,000
27 DN 65/15 Cái                             70,000
28 DN 80 Cái                             80,000
29 DN 80/65 Cái                             75,000
30 DN 80/50 Cái                             75,000
31 DN 80/40 Cái                             75,000
32 DN 80/32 Cái                             75,000
33 DN 80/25 Cái                             75,000
34 DN 100 Cái                           115,000
35 DN 100/80 Cái                           115,000
36 DN 100/65 Cái                           115,000
37 DN 100/50 Cái                           115,000
38 DN 100/40 Cái                           115,000
39 DN 100/32 Cái                           135,000
40 DN 125 Cái                           180,000
41 DN 125/100 Cái                           175,000
42 DN 125/80 Cái                           175,000
43 DN 125/65 Cái                           175,000
44 DN 125/50 Cái                           190,000
45 DN 125/40 Cái                           190,000
46 DN 150 Cái                           280,000
47 DN 150/125 Cái                           265,000
48 DN 150/100 Cái                           265,000
49 DN 150/80 Cái                           265,000
50 DN 150/65 Cái                           265,000
51 DN 150/50 Cái                           270,000
52 DN 150/40 Cái                           270,000
53 DN 200 Cái                           550,000
54 DN 200/150 Cái                           550,000
55 DN 200/125 Cái                           550,000
56 DN 200/100 Cái                           550,000
57 DN 200/80 Cái                           550,000
58 DN 200/65 Cái                           550,000
59 DN 200/50 Cái                           600,000
60 DN 250 Cái                           925,000
61 DN 250/200 Cái                           925,000
62 DN 250/150 Cái                           925,000
63 DN 250/125 Cái                           925,000
64 DN 250/100 Cái                           870,000
65 DN 250/80 Cái                           870,000
66 DN 250/65 Cái                           950,000
67 DN 250/50 Cái                           950,000
68 DN 300 Cái                        1,450,000
69 DN 300/250 Cái                        1,450,000
70 DN 300/200 Cái                        1,450,000
71 DN 300/150 Cái                        1,450,000
72 DN 300/125 Cái                        1,450,000
73 DN 300/100 Cái                        1,450,000
74 DN 300/80 Cái                        1,450,000
75 DN 300/65 Cái                        1,450,000
76 DN 350 Cái                        2,000,000
77 DN 350/300 Cái                        2,000,000
78 DN 350/250 Cái                        2,000,000
79 DN 350/200 Cái                        2,000,000
80 DN 350/150 Cái                        2,000,000
81 DN 350/125 Cái                        2,000,000
82 DN 400 Cái                        2,600,000
83 DN 400/350 Cái                        2,600,000
84 DN 400/300 Cái                        2,600,000
85 DN 400/250 Cái                        2,600,000
86 DN 400/200 Cái                        2,600,000
87  DN 400/150 Cái                        2,600,000
88  DN 400/125 Cái                        2,600,000
89 DN 450 Cái                        3,200,000
90 DN 450/400 Cái                        3,200,000
91 DN 450/350 Cái                        3,200,000
92 DN 450/300 Cái                        3,200,000
93 DN 450/250 Cái                        3,200,000
94 DN 450/200 Cái                        3,200,000
95 DN 500 Cái                        4,400,000
96 DN 500/450 Cái                        4,400,000
97 DN 500/400 Cái                        4,400,000
98 DN 500/350 Cái                        4,400,000
99 DN 500/300 Cái                        4,400,000
100 DN 500/250 Cái                        4,400,000
101 DN 500/200 Cái                        4,400,000
102 DN 600 Cái
103 DN 600/500 Cái
104 DN 600/400 Cái
105 DN 600/300 Cái
106 DN 600/250 Cái
Ghi chú:
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Bảng giá có hiệu lực từ 01.01.2019 đến hết ngày 30.01.2019
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Và Thương Mại Đại Kim
Địa chỉ: Số 21, Lô 1B Trung Yên 11, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline 1: 0962 700 897
Hotline 2: 0912 619 518
Facebook: https://www.facebook.com/phukienthepdaikim/
Email:phukienthepdaikim@gmail.com
Website: http://www.daikimco.com
Trân trọng hợp tác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *